Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

InfraVis ska hjälpa forskare att visualisera vetenskaplig data

Exempel på visualisering. Screenshot från spelmotorn Unreal Engine 4. Det går att gå omkring inne i blodcellerna med tangentbord, mus eller spelkontroll. Foto. Fotograf: Jonas Ahlstedt
Foto: Jonas Ahlstedt, LBIC. Exempel på visualisering. Screenshot från spelmotorn Unreal Engine 4. Det går att gå omkring inne i blodcellerna med tangentbord, mus eller spelkontroll. Miljön är interaktiv och blodcellerna går att plocka upp och flytta på.

InfraVis har tilldelats finansiering av Vetenskapsrådet i den stora utlysningen “Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021” för att bygga upp en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data. Den nya infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten och är en del av arbetet att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av storskaliga data.

Idag finns den senaste tekniken inom datavisualisering tillgänglig vid flera lärosäten i Sverige, men för den enskilde forskaren kan det vara svårt att komma igång att använda den då tekniken kräver expertis, tid och resurser. Detta kommer InfraVis råda bot på genom att skapa en gemensam inkörsport till de avancerade teknikerna i kombination med kompetenshöjande insatser för forskare runt om i landet. 

InfraVis möter ett växande behov och huvudsökande Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering vid Chalmers, räknar med användare redan första året från ett brett spektrum av discipliner inkluderande humaniora, medicin och teknik. Förutom att ge forskarna stöd kommer experterna i InfraVis runt om i landet själva bli stärkta genom samverkan och lokala resurser kommer därmed att ges möjlighet till en hållbar struktur för vidare utveckling. Anders Ynnerman, professor i visualisering vid Linköpings universitet, sammanfattar att - Satsningen på InfraVis bekräftar Sveriges starka position inom visualiseringsforskning i världen och kraftsamlar landets experter för att erbjuda svenska forskare unika möjligheter till avancerad visuell dataanalys. InfraVis är ett exempel på en ny generation av infrastrukturer som innefattar både hårdvara och mjukvara, men framförallt mänsklig expertis.

- Ledning av en infrastruktur med nio olika universitet som partners kräver ett gott samarbete, vilket InfraVis-konsortiet redan har etablerat då beslutet om den nationella infrastrukturen har föregåtts av noggrann planering och nära samarbete under flera år mellan Chalmers, som är värduniversitet,  Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet, konstaterar Monica Billger.

InfraVis är öppet för alla

- Alla forskare i Sverige kan komma till InfraVis och få hjälp med att analysera och visualisera data. Detta kommer att främja svensk forskning inom alla områden, understryker Tino Weinkauf, professor i visualisering vid KTH.

I Lund koordineras InfraVis av CIPA

- InfraVis kommer ge forskare vid hela Lunds universitet tillgång till expertis och avancerade tekniker vid nio lärosäten. En fantastiskt möjlighet för våra forskare att få tillgång till ett brett spektra av analys- och visualiseringstekniker av nytta inte minst för att kunna kommunicera sin forskningsdata på ett kraftfullt sätt, säger Kajsa M Paulsson, koordinator för infrastruktur vid Medicinska fakulteten.

Kontakt

  • Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering, Chalmers, telefon 031-7722383, monica [dot] billger [at] chalmers [dot] se ()  
  • Cecilia Lindhé, föreståndare vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet, telefon 0738-299901, cecilia [dot] lindhe [at] gu [dot] se () 
  • Tino Weinkauf, professor i visualisering, KTH, telefon 08-7906075, weinkauf [at] kth [dot] se ()
  • Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering, Linköpings universitet, telefon 070-5566638, anders [dot] ynnerman [at] liu [dot] se ()
  • Andreas Kerren, professor i informationsvisualisering, Linnéuniversitetet och Linköpings universitet, telefon 0470-767502, andreas [dot] kerren [at] lnu [dot] se ()
  • Melvyn B. Davies, professor i astronomi, Lunds universitet, telefon 070-5571449, melvyn_b [dot] davies [at] math [dot] lu [dot] se () 
  • Kajsa M Paulsson, koordinator infrastruktur och CIPA, 070-6083381, kajsa_m [dot] paulsson [at] med [dot] lu [dot] se
  • Mårten Sjöström, professor i signalbehandling, Mittuniversitetet, telefon 010-1428836, marten [dot] sjostrom [at] miun [dot] se ()
  • Karin Danielsson, föreståndare vid Humlab, Umeå Universitet, telefon 090-7866586, karin [dot] danielsson [at] umu [dot] se () 
  • Ingela Nyström, professor i visualisering, Uppsala universitet, telefon 070-1679045, ingela [dot] nystrom [at] it [dot] uu [dot] se ()

Om InfraVis

InfraVis leds från Chalmers och inkluderar infrastrukturer med kompletterande kompetens och är öppen för forskare från vitt skilda områden.

InfraVis kan användas både som en ingång till olika resurser för att lösa enklare problem och frågeställningar, men kommer också erbjuda stöd på mer avancerad nivå, där även utveckling av mjukvara ingår.

InfraVis kommer att ha starka kopplingar till och samarbeten med andra forskningsinfrastrukturer. Till exempel kommer SNIC-användare, forskare vid MAX IV, CERN-forskare samt initiativ från livsvetenskaper, arkeologi  och digital humaniora att kunna dra nytta av tillgång till visualiseringsexpertisen.

Nio lärosäten ingår i den nya infrastrukturen: värduniversitet är Chalmers (ledande), Linköpings universitet, KTH och Lunds universitet. Övriga lärosäten som ingår i infrastrukturen är Umeå universitet, Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

InfraVis vid Lunds universitet

Vid Lunds universitet ingår nedan infrastrukturer i InfraVis. I Lund erbjuds både expertis samt hårdvara för visualisering.

SNIC-LUNARC
Motion Capture Laboratory på Humanities Lab
CIPA - Correlative image processing and analysis
QIM
LBIC
AI Lund
Virtual Reality Lab

Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen "Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021". Totalt beviljar Vetenskapsrådet cirka 1,3 miljarder kronor för åren 2022-2027.

Utöver InfraVis får följande, med hög relevans för Medicinska fakulteten, nationella infrastrukturer med noder vid Lunds universitet stöd:

NEAR - National E-Infrastructure for Ageing Research
STR - Svenska Tvillingregistret
LP3 - Infrastruktur för proteinproduktion
Infrastruktur för kemisk biologi