Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hon får europeisk guldmedalj i astmaforskning

zoom
Professor Lena Uller har tilldelats en guldmedalj av ERS. Ceremonin var planerad att hållas i Barcelona, men hölls istället via Zoom på grund av nuvarande omständigheter.

Europas största samfund för lungmedicin, ERS, har delat ut 2021 års priser. Genom att göra detta vill samfundet uppmärksamma prestationer från ledande forskare inom lungmedicin. "The Mid-Career Gold Medal in Astma" år 2021 gick till Lena Uller, professor i immunologi vid Lunds universitet.

En mycket prestigefylld utmärkelse! Varmt grattis, Lena!

– Tack så mycket, jag känner mig överväldigad! Speciellt nu efter alla svårigheter med pandemin som påverkar vår forskning.

Varför tror du att du är en av vinnarna?

– För det första passar jag perfekt in i åldersspannet med mina 45 år, men förutom det tror jag att samhället uppskattar den translationella (forskning där resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta) astmaforskningen vi har utfört med nära kliniska samarbeten. För mer än tio år sedan visade min forskning en dysreglerad produktion av ett stort cytokin i bronkiala epitelceller från astmapatienter som svar på virusinfektioner i luftvägarna. Detta speciella cytokin, TSLP, utvecklas nu av big pharma som ett nytt biologiskt behandlingsmål för svår astma där virusinfektioners roll är mycket trolig.

Vad betyder det för dig att ha tilldelats medaljen "Career Gold Medal in Astma" av ERS?

– Jag känner mig stolt över att få detta erkännande som jag ser som ett resultat av mycket hårt arbete av många människor, inklusive flera av mina doktorander, postdoktorer och kliniska samarbetspartners.

Vad är priset?

– Ett diplom och 50 000 Euro till vår forskning.

European Respiratory Society (ERS) är den största vetenskapliga och kliniska organisationen inom lungmedicin i Europa. Det är en internationell medlemsorganisation som samlar läkare, vårdpersonal, forskare och andra experter som arbetar inom lungmedicin i över 160 länder.

ERS: s uppdrag är att främja lunghälsa och vetenskaplig forskning, ge tillgång till högkvalitativa utbildningsresurser och arbeta för att öka medvetenheten om lungsjukdomar hos politiker. ERS har ett nära samarbete med European Lung Foundation för att nå ut till allmänhet och patienter.

Mer om den virtuella ERS-kongressen 2021.

Var åttonde människa i Europa dör på grund av lungsjukdomar - det innebär en person varje minut. Denna siffra inbegriper välkända sjukdomar som astma och lungcancer och andra mindre kända som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), som idag är den tredje vanligaste dödsorsaken.

Lena Uller är professor i immunologi, leder forskargruppen Respiratorisk immunofarmakologi och är biträdande prefekt vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Stora delar av hennes forskning bygger på hennes upptäckter av så kallade virusinducerade cytokiner. Hon leder nu ett translationellt forskningsprogram som utforskar medfödda immunmekanismer hos odlade luftvägsstrukturceller vid astma, med fokus på kliniska behandlingseffekter.