Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ERC Advanced Grant till Olle Melander

bild på Olle Melander. Foto: Mikael Risedal
Olle Melander. Foto: Mikael Risedal

Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, får det Europeiska forskningsrådets (ERC) Advanced Grant. Ett personligt forskningsanslag på cirka 25 miljoner kronor för forskning om nya förebyggande behandlingar mot diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

– Det känns otroligt inspirerande att Europeiska forskningsrådet på detta sätt ger högsta betyg till vår forskning, och visar att vi tillhör det absoluta toppskiktet inom life science i Europa. Att få detta anslag har stor betydelse för vår forskning. Det möjliggör under de närmaste fem åren kostsamma, men för fältet otroligt viktiga behandlingsstudier.

Olle Melander har tidigare haft ett ERC Starting Grant 2012–2016. Han får ERC Advanced Grant för projektet “PREVENT-2024”: Moving from biomarkers to mechanism-oriented prevention of cardiometabolic disease”.

I sin forskning har Olle Melander visat att flera olika hormonella störningar av till exempel hormonerna vasopressin, neurotensin och adrenomedullin är kopplade till en kraftfullt ökad risk för diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

Pengarna från Europeiska forskningsrådet ska främst användas för att stärka forskning på individanpassade behandlingsåtgärder för att normalisera dessa hormonrubbningar. Eftersom de hormonella orsakerna till diabetes och hjärt‑kärlsjukdom varierar från individ till individ, kartlägger forskarna först vilka hormonsystem som är överaktiva hos olika individer och inleder därefter individanpassade behandlingar. Genom att kombinera specifika livsstilsåtgärder och nya läkemedel normaliserar forskarna individens hormonrubbningar i syfte att på så sätt sänka risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Genom att individanpassa de förebyggande behandlingarna hoppas Olle Melander att projektet ”PREVENT‑2024” på bred front ska kunna motverka diabetes och hjärt‑kärlsjukdom. Han menar att de kliniska forskningsinfrastrukturer i toppklass som finns på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus ger unika förutsättningar för att lyckas med denna typ av translationell forskning.

– Tack vare närheten mellan akademi och sjukvård har vi goda möjligheter att omsätta våra resultat kliniskt inom en nära framtid så att de kommer patienter och alla medborgare till godo. På sikt hoppas jag att det nya konceptet av individanpassad och förebyggande behandling som vi testar inom detta projekt kommer att leda till en kraftfull minskning av insjuknande i typ 2‑diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

Fakta projektet ”PREVENT‑2024

Målet med Olle Melanders forskning är att identifiera nya riskfaktorer bakom typ 2‑diabetes och hjärt‑kärlsjukdom (hjärtinfarkt och stroke) och att utveckla förbyggande behandlingar som motverkar de nya riskfaktorerna. Med utgångspunkt från studier av arvsmassan, DNA-sekvensen, har hans forskargrupp identifierat ett flertal hormonella rubbningar kopplade till hög risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. De flesta av dessa hormonsystem har gemensamt att de är inriktade på extremt effektiv upplagring av energi i form av fett i olika organ. Under perioder av svält har detta varit en överlevnadsfördel för människans evolution. I dagens överflöd av mat och brist på fysisk aktivitet leder denna upplagring i stället till bukfetma, leverförfettning, typ 2‑diabetes och hjärt‑kärlsjukdom.

Eftersom människor har väldigt varierande hormonella orsaker till diabetes och hjärt-kärlsjukdom går det inte att ge generella livsstilsråd i befolkningen. Forskarnas förebyggande behandlingsstudier i projektet ”PREVENT‑2024” bygger därför på att först mäta vilka hormonsystem som är överaktiva hos olika individer. Med vägledning av personens individuella hormonprofil inleder de därefter utvalda former av livsstilsbehandling, i vissa fall även läkemedelsbehandling, inriktad på att normalisera de överaktiva hormonsystemen hos den enskilda individen.

Ytterligare en forskare vid Lunds universitet erhöll ERC Advanced Grant  - Anne L’Huillier, professor i atomfysik vid LTH.
Läs mer i nyhet på lu.se

Fakta ERC Advanced Grant (AdG)

ERC:s uppdrag är att främja forskning av högsta kvalité genom omfattande och långsiktig finansiering. Anslagen söks i internationell konkurrens med vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Advanced Grants (AdG) gäller för maximalt 5 år och 2,5 miljoner Euro, och ges till seniora forskare som vill starta nydanande och okonventionella projekt.
Totalt i denna omgång satsar European Research Council 450 miljoner euro på Advanced Grants som tilldelas 185 forskare.