Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bokmässan: Om antibiotika, cancerbehandling och synfältsmätning

Böcker som ligger uppslagna med papparslappar som sticker ut mellan bladen.
Bild: Mostphotos

Cecilia Lenander, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet medverkar på plats på årets Bokmässa i Göteborg 23-26 september. Andra medverkande är Bertil R Persson, professor emeritus i medicinsk strålningsfysik och Boel Bengtsson, professor i oftalmologi.

Cecilia Lenander är redaktör för boken ”Efter antibiotika: Om smitta i en ny tid” tillsammans med sociologen Henrik Loodin, Kristofer Hansson, docent i etnologi och Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet. Den handlar om antibiotikaresistens och de problem som vi ställs inför. Är vi på väg mot en värld utan verksam antibiotika? Vad skulle en sådan postantibiotisk framtid i så fall innebära för mänskligheten? Om detta handlar också ett samtal som äger rum på plats på mässan den 23 september på Forskartorget.
– Det är lite nervöst att medverka på plats, men tack och lov så är mina två medredaktörer för boken med, säger Cecilia Lenander som hoppas att de får till ett bra samtal om boken och att det framgår att detta berör oss alla.
– Det är inte bara upp till medicinen att lösa problemet.
Boken är ett resultat av ett Pufendorf-tema:, "Postantibiotiska framtider".
– I en tvärvetenskaplig grupp av forskare vid Lunds universitet försökte vi titta på antibiotikans historiska, sociala, ekonomiska och politiska dimensioner. Och visa på de möjliga vägar till en levbar framtid som präglas av en mer hållbar relation till läkemedel, bakterier och socialt liv, berättar Cecilia Lenander.
Hon ser också fram emot att ta del av andra spännande föredrag på mässan och tipsar om att Forskartorget går att se i efterhand (se faktaruta).

Om elektropulsförstärkt behandling vid cancer

Bertil R Perssons bok finns både på engelska och svenska: ”Electro-Pulse-Enhanced-Cancer-Therapy”/”Elektro-puls-förbättrad-cancer-terapi” och är en sammanfattning av hans 30 års erfarenheter av elektro-pulsförstärkt terapi vid behandling av maligna tumörer. Det är hans tionde bok.
Varför han skrivit boken förklarar han såhär:
Okino och Mohri i Japan var de som 1987 visade på möjligheten att använda elektroporeringseffekten för förbättrad transport av läkemedlet mot cancer över cellmembranet i cancercellerna. De behandlade levertumörer hos råttor genom administrering av 5 mg Bleomycin intramuskulärt och exponerade tumörerna för en elektrisk puls med en amplitud av 5 kV/cm och 2 ms varaktighet. Fyra dagar efter behandlingen hade tumörstorleken minskat betydligt. Medan tumörer som endast behandlats med elektrisk impuls eller Bleomycin enbart inte visade någon minskning av tumörtillväxt. De föreslog att elektro-pulsförstärkt kemoterapi EpEChT skulle ge bättre resultat än kemoterapi ensam. Den första kliniska prövningen med EpEChT med Bleomycin utfördes på tumörer i huvud och hals regionen, av Mir och kollegor i Frankrike år 1991. Tillsammans med Mir genomförde 1992 Neurokirurgen Leif Salford i Lund och författaren en behandling med EpEChT och Bleomycin av glioma multiforme tumörer inplanterade hjärnan hos råttor. Behandlingen resulterade i väsentligt förlängd överlevnadstid hos de behandlade råttorna varav två stycken överlevde länge utan symptom. Ett fortsatt samarbete med Mir i ett EU-projekt resulterade i utvecklingen av utrustning för kliniskt bruk. Resultaten av behandling av olika tumörformer med elektro-puls terapi redovisas i detalj i boken.

Verktyg för mätning av ögats funktion

Boel Bengtsson, professor i oftalmologi, har skrivit boken “Excellent Perimetry – the Field Analyzer primer” tillsammans med seniorprofessor Anders Heijl - en av pionjärerna som på 70-talet startade med datoriserad automatisk perimetri - och Vincent Michael Patella tidigare forskningschef hos Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA. 
Boken beskriver synfältsmätning med the Humphrey Field Analyzer (HFA), det idag globalt mest använda instrumentet för perimetri. Perimetri är efter mätning av synskärpa den vanligaste undersökningen av ögats funktion och har mycket stor betydelse för diagnos och uppföljning av individer med glaukom. 
– Tillsammans med medförfattarna har jag sedan 80-talet samarbetat med utvecklingen av datoriserad automatisk perimetri. Vi har tillsammans med forskare vid avdelningen från Matematisk statistik vid Lunds universitet, skapat verktyg för tolkning av synfält som ökat den diagnostiska noggrannheten av perimetri. 
Den tidigare fjärde upplagan Effective Perimetry – the Field Analyzer primer som utkom 2012 används vid flera universitet och högskolor som lärobok för ST-läkare, blivande optometrister, och i Sverige även i utbildningen av ögonsjuksköterskor. 

Fotnot: Panelsamtalet med Cecilia Lenander går att ta del av i efterhand på bokmassan.se.
Samtal med Bertil R Persson och Boel Bengtsson publiceras på lu.se/bokmassan den 23 september.

Cecilia Lenander
Cecilia Lenander
Bertil R Persson
Bertil R Persson
Boel Bengtsson
Boel Bengtsson