Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna Blom får Berzeliusmedaljen 2021 för framsteg inom medicinsk kemi

Porträtt av Anna Blom i labbmiljö.
Foto: Tove Smeds

Grattis Anna Blom, professor i medicinsk proteinkemi vid Lunds universitet, som får Svenska Läkaresällskapets (SLS) Berzeliusmedalj i guld 2021 för nyskapande forskning inom medicinsk kemi.

Hur känns det att ta emot den här fina utmärkelsen?

– Det är en stor ära för mig att tilldelas Berzeliusmedaljen och att vår forskning uppmärksammas. Jag började min postdoc-utbildning på klinisk kemi i Malmö 1998 under handledning av professor Björn Dahlbäck, en framstående koagulationsforskare och klinisk kemist, och hade då samtidigt nöjet att följa forskningen som bedrevs i professor Johan Stenflos forskargrupp. Dessutom kände jag väl till professor Inga-Maria Nilsson och professor Carl Laurell, tidigare framstående kliniska kemister från Malmö. Det är verkligen en ynnest att få fortsätta bedriva medicinsk kemisk forskning i deras fotspår.

Vilken betydelse har din forskning för människors hälsa?

– Vår forskning är fokuserad på komplementsystemet, en del av det medfödda immunsystemet. Komplementsystemet har en betydelsefull roll i många grundläggande biologiska processer som försvar mot infektioner, men när systemet aktiveras felaktigt kan det bidra till ett flertal olika sjukdomstillstånd som exempelvis reumatiska sjukdomar, njur- och ögonsjukdomar.

– Vår ambition är att genomföra grundläggande forskning av hög kvalitet baserad på kliniskt relevanta frågor och på det sättet lägga grunden för nya diagnostiska metoder. Till exempel har vår forskargrupp i samarbete med Svar Life Science (SVAR) tagit fram ett blodprov för patienter med svår reumatisk sjukdom för en bättre diagnostik och behandling. Ett så kallat så kallat C4d-test är ett blodtest som mäter biomarkör C4d i blodet och redan finns tillgängligt internationellt. Framåt vill vi även ta fram nya terapier och förbättra urvalet av patienter som kan behandlas med komplementhämmare vilka för närvarande utvecklas av flera olika läkemedelsföretag.

Vad har du för spännande forskningsprojekt på gång?

– Eftersom komplementsystemet är inblandat i många olika tillstånd studerar vi dess roll i cancerutveckling, vid infektion och reumatiska sjukdomar och numera även diabetes. Det mest vetenskapligt spännande projektet just nu fokuserar på nya roller som komplementproteiner har inuti celler som till exempel i beta-celler i bukspottskörteln. Här studerar vi hur C3 skyddar celler genom reglering av autofagi och hur CD59 bidrar till utsöndring av insulin, båda relevanta när det gäller diabetes.

– De mest kliniskt spännande projekten fokuserar på utveckling och utvärdering av diagnostiska tester med komplementbiomarkörer och studier av hur COMP, ett protein som bland annat finns i bindväven, bidrar till utveckling av olika typer av cancer och om detta kan användas som grund för ny behandling.

Om Berzeliusmedaljen

Berzeliusmedaljen i guld delas ut vart tionde år och upprättades 1898 till minnet av Jacob Berzelius, en av Svenska Läkaresällskapets grundare. Priset belönar forskare som genom sina arbeten bidragit mest till framstegen inom medicinsk kemi.

Prisutdelningen äger rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021.