Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

2021 års pristagare av Bundy Academy’s stora pris i kardiologi

Bundy Academy’s stora pris 2021 om 3 miljoner kronor ut delas ut till Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare i internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto.
Bundy Academy’s stora pris 2021 om 3 miljoner kronor ut delas ut till Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare i internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Tove Smeds.

Bundy Academy’s stora pris om 3 miljoner kronor ut delas ut till Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö och överläkare i Internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Schiopu tilldelas pris för sin forskning som strävar att förstå och motverka de negativa effekterna av inflammation i hjärtsjukdom.

Alexandru Schiopu studerar processer i hjärtat som är involverade i både inflammation och läkning efter en hjärtinfarkt. Forskningen handlar om att förstå de negativa effekterna av inflammation och att utveckla en ny behandling som kan motverka dessa effekter och förbättra hjärtfunktionen. Forskningen som bedrivs i Alexandru Schiopus forskargrupp kombinerar undersökningar av patienter som drabbats av hjärtinfarkt och studier i möss för att hitta och modulera sjukdomsprocesser som är relevanta för patienterna.

– I våra patientstudier använder vi data från hjärtinfarktpatienter för att upptäcka nya molekyler som kan användas som sjukdomsmarkörer eller i behandling i framtiden. Vi har en stor studie på gång som inkluderar hundratals patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt, där biologiskt material har sparats i en biobank. I dessa blodprover kommer vi att mäta lösliga molekyler involverade i immunrespons, inflammation och vävnadsreparation, för att undersöka vilka av dessa molekyler som har betydelse för prognos och återhämtning av hjärtfunktionen, förklarar Alexandru Schiopu.

I studierna på möss har Alexandru Schiopu och hans forskargrupp upptäckt att proteinet kalprotektin har en viktig roll i den överdrivna inflammation som uppstår i hjärtat och i kroppen efter en hjärtinfarkt. Man har även kunnat bevisa att kalprotektin spelar en viktig roll i läkningsprocessen efter en hjärtinfarkt. Tack vare dessa studier har man identifierat att behandling med kalkprotektinblockare ska begränsas till den akuta inflammatoriska fasen av immunsvaret till en hjärtinfarkt. Nästa steg är att hitta den optimala behandlingsdosen och bekräfta behandlingens effekter i en större djurmodell av hjärtinfarkt, följt av vidareutveckling mot patientstudier.

– Jag vill rikta ett stort tack till Bundy Academy för förtroendet för vår forskning och för årets pris i kardiologi, som kommer att möjliggöra en stor del av dessa studier. Vi hoppas kunna bidra till att våra patienter med inflammation i hjärtat i framtiden kan få mindre hjärtskada, förbättrad hjärtfunktion och bättre prognos, säger Alexandru Schiopu.

Om Bundy Academy’s stora pris

Bundy Academy grundades 2013. Stiftelsen har till uppgift att stödja forskning till unga postdoc-forskare, som har disputerat vid Lunds universitet inom disciplinerna kardiologi och neurologi. Bundy Academy’s stora pris om 3 miljoner kronor instiftades 2020.

– Bundy Academy’s stora pris ska tilldelas en person som tidigare mottagit akademins forskningspris för unga forskare (lilla priset). Alexandru Schiopu var den första att tilldelas Bundy Academy’s pris för unga forskare 2014 i kardiologi Han har visat mycket stor skicklighet, både vetenskapligt och med att utveckla sin egen forskargrupp, samt etablerat nationella och internationella samarbeten, säger Margaretha Grind Bundy, ordförande i Bundy Academy’s styrelse.

Länk till mer information om Bundy Academy