Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Schybergstipendiater 2019

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund har delat ut vardera 400 000 kr i forskningsmedel ur Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse till fyra forskare vid Lunds universitet. Två av forskarna Daniel Bexell och Karolin Hansén Nord, finns vid Medicinska fakulteten.
bild på forskarna som får schybergstipendium 2019
Fr vä: Anders Enjin, Felix Roosen-Runge, Karolina Hansen Nord och Daniel Bexell. Foto: Per Lindström

Daniel Bexell, Institutionen för laboratoriemedicin, avd. för translationell cancerforskning

Forskningsprojekt: Ny behandling mot barncancer

Neuroblastom är en typ av barncancer som ofta uppstår i binjuren. Tumörens spridning (metastasering) i kroppen utgör ett stort kliniskt problem. Neuroblastom som sprids är ibland mycket svårbehandlade. Delvis beror detta på att det inte funnits kliniskt relevanta och tillämpbara modeller för att studera tumörens spridning och pröva nya behandlingar. Vi har nyligen utvecklat nya modeller av neuroblastom. Dessa modeller efterliknar viktiga kännetecken på sjukdomen, inklusive hur den sprids, betydligt bättre än tidigare modeller. De är därmed bättre på att förutsäga vilka läkemedel som kan ha god effekt på patienter med barncancer. Projektet syftar till att använda modellerna för att testa nya läkemedel som kan hindra tumörens tillväxt och metastasering. Vi vill även förstå mekanismerna bakom effekten genom avancerade analyser av gener och proteiner. Många av de läkemedel vi testar används redan idag inom andra områden. Därför kan framtida positiva fynd snabbt testas på patienter. Förhoppningen är att projektet kommer att ge bättre behandling för barn med neuroblastom.

Karolin Hansen Nord, Institutionen för laboratoriemedicin, avd. för klinisk genetik

Forskningsprojekt: Cancergener aktiveras av en arvsmassa i ständig förändring

Många cancerformer, i synnerhet de med aggressivt förlopp och dålig prognos, uppvisar en arvsmassa i ständig förändring – så kallad genetisk instabilitet. Detta är en paradox eftersom genetiskt föränderliga cancerceller riskerar att förlora gener som är nödvändiga för cellens existens. Att ständigt förändra sitt genetiska innehåll borde därmed hämma cancercellers överlevnad och fördelarna med genetisk instabilitet har hittills varit en gåta. Min forskargrupp har gjort en upptäckt som kan bidra till att lösa gåtan varför genetisk instabilitet är så vanlig i svårbotad cancer.

Stora förändringar av arvsmassan kräver att cellen förlorat genen TP53. Denna gen är förstörd i de flesta obotliga cancersjukdomar. Våra preliminära data tyder på att vissa cancerformer utnyttjar förlusten av TP53-genen på ett tidigare okänt sätt. Delar av genen som normalt förhindrar tumörutveckling har förstörts. Samtidigt har de delar av genen som styr dess uttryck bevarat sin funktion. Dock med ett viktigt undantag. Dessa reglerande element har flyttats till andra platser i arvsmassan där de istället aktiverar gener som driver fram tillväxt och överlevad. När cancercellen uppmanas bromsa tillväxten och laga arvsmassan misstolkas signalerna som klartecken för tillväxt och såväl de genetiska skadorna som cancercellerna blir fler och fler.

Genom vår forskning har vi alltså hittat en direkt koppling mellan ständiga, till synes slumpmässiga, förändringar av arvsmassan och expansion av cancerceller. Denna tidigare ej påvisade mekanism planerar vi att studera vidare för att på lång sikt kunna utveckla nya behandlingsstrategier för svårbotad cancer.

De andra två Schybergstipendiaterna forskar vid Naturvetenskapliga fakulteten – Felix Roosen-Runge inom fysikalisk kemi och Anders Enjin, funktionell zoologi.

 

 

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund som instiftades 1772 är en av landets äldsta kungliga vetenskapliga akademier. Sällskapet i är en akademi för naturvetenskap, medicin och teknik.

Sällskapet delar årligen ut cirka 30 miljoner kronor i forskningsanslag och vetenskapliga priser. Sällskapet anordnar årligen flera vetenskapliga symposier för att synliggöra forskningens betydelse i samhället.

Senaste nyheter

2019-10-18

Två lundaforskare får SSMF:s Stora Anslag

Två lundaforskare får SSMF:s Stora Anslag
2019-10-17

Professorsinstallation 18 oktober

Professorsinstallation 18 oktober
2019-10-16

Strokeforskare prisas

Strokeforskare prisas
2019-10-15

Ny mekanism bakom insulinproduktion funnen

Ny mekanism bakom insulinproduktion funnen
2019-10-15

Tre forskare från Lunds universitet bland nyinstallerade Skou-professorer

Tre forskare från Lunds universitet bland nyinstallerade Skou-professorer