Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Markörer som påverkar sjukdomsförloppet vid covid-19

Fortfarande är okunskapen stor kring varför vissa som drabbas av covid-19 utvecklar allvarligt sjukdomstillstånd medan andra får en mildare variant av sjukdomen. I detta forskningsprojekt kartlägger därför forskarna vilka risk- och friskfaktorer som är kopplade till insjuknande i covid-19.
Foto på Toralph Ruge  framför en gul vägg.
Toralph Ruge leder ett av projekten som fått stöd av SciLifeLab tillsammans Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Foto: Tove Gilvad

Blod- och sekretprover från alla patienter som söker vård för misstänkt covid-19-infektion på akutmottagningarna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, kommer att samlas i en biobank och analyseras.

– I många studier inkluderas ofta just de som utvecklar en svårare sjukdomsbild. Däremot råder det brist på data om dem som söker vård men som bara utvecklar en mildare covid-19. Vi vill därför inkludera båda dessa grupper men även de som vid provtagning visar sig ha en annan viral eller bakteriell sjukdom. Det innebär att vi kan studera sjukdomen utifrån flera olika aspekter : de som inte visar sig ha covid-19 infektionen, de som har en mild variant ända upp till de som behöver respiratorvård. Genom att jämföra data från dessa grupper hoppas vi kan kartlägga markörer som kan ge indikationer för sjukdomsförloppet, säger Toralph Ruge, docent i akutsjukvård vid Lunds universitet och överläkare vid akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, och den som leder forskningsprojektet.

Bland annat kommer forskarna att studera markörer som rör metabola sjukdomar, tecken på systemisk låggradig inflammation och markörer för tidig upptäckt av allvarliga virala och bakteriella infektioner. Ett särskilt fokus kommer att läggas på äldre patienter:

– Vi vill undersöka om patientens skörhet är viktigare än åldern för utfall om man drabbas av covid-19 och om andra förutsättningar än ålder spelar roll hos äldre att utveckla allvarlig sjukdom. Förhoppningen är att vi genom att studera alla de här markörerna ska kunna ta fram ett mer träffsäkert sätt för vården att förutsäga vilka patienter som har hög risk att utveckla allvarlig covid-19, säger Toralph Ruge, som betonar att data från biobanken gärna får användas av andra forskare.

Forskare:
Toralph Ruge (ansvarig), docent i akutsjukvård och överläkare vid akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Anna Nilsson, docent i infektionsmedicin och överläkare vid infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus. Hans Friberg, adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet samt överläkare inom anestesi- och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus. Olle Melander, professor i internmedicin vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, Malmö. Ulf Ekelund, professor i akutsjukvård och överläkare vid akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

SciLifeLab - covid-19

SciLifeLab har tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under våren lanserat ett omfattande nationellt program med 67 forskningsprojekt kring covid-19. Syftet är att bekämpa coronapandemin och sammanlagt får projekten dela på 50 miljoner kronor. Vid Lunds universitet har sex forskningsprojekt fått del av anslaget. Detta är ett av projekten kallat "SciLifeLab/KAW forskningsprojekt: A biomarker-based approach to rapidly identify COVID-19 patients at high risk of severe disease and mortality at 3 emergency departments in Region Skåne."
Läs mer om övriga projekt.

Senaste nyheter

2020-07-10

Ny lovande behandling använder smarta nanopartiklar för att rikta lungcancer

Ny lovande behandling använder smarta nanopartiklar för att rikta lungcancer
2020-06-29

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning
2020-06-25

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom
2020-06-24

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet
2020-06-23

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap