Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Lundaforskare provar metod mot organavstötning

800 personer i Sverige står idag på väntelistan för att få organ donerade. Men antalet organ är för få och nästan en person i veckan från väntelistan dör. Hur ska man lösa bristen på organ i Sverige? Forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus söker lösningar i sitt laboratorium. På måndag den 23 september visas en dokumentär om forskning kring lung- och hjärttransplantationer i Vetenskapens värld på SVT.
Bild på Darcy Wagner och Sandra Lindstedt Ingemansson
Darcy Wagner och Sandra Lindstedt Ingemansson, forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Foto: Agata Garpenlind.

De flesta människor i Sverige vill donera sina organ, 85 procent, och det är högst i världen. Så varför finns det då för få organ att transplantera? Vad är problemet? För att ringa in det och kartlägga forskning som vill finna lösningar har ett filmteam följt arbetet på Skånes universitetssjukhus i Lund, som är en av Europas största transplantationskliniker idag.

Här pågår flera forskningsprojekt som kan komma att förändra livet för dem som står på väntelistan för att få ett nytt organ. För dem kan det handla om liv eller död.

Ett av forskningsprojekten, som pågår i Human Tissue Lab, ett nybyggt laboratorium på Skånes universitetssjukhus i Lund, är inriktat på avstötning av donerade organ, som är den allra största risken vid en lungtransplantation. Efter fem år har närmare hälften av alla transplanterade lungor stötts bort hos mottagaren. Forskningsprojekten syftar till att förbättra dessa siffror.

Därför har forskaren Darcy Wagner och hennes team vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och thoraxkirurgen och forskaren Sandra Lindstedt Ingemansson vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, inlett ett samarbete inom ramen för WCMM i Lund, ett translationellt forskningscentrum med fokus på regenerativ medicin. Med en ny metod försöker man individanpassa donerade organ med hjälp av mottagarens egna celler.

- Mitt team tillvaratar lungor som inte blir föremål för transplantation till Human Tissue lab. Darcys team tar bort alla celler, gör en så kallad decellulärisering av lungorna. Därefter byts cellerna i lungan ut mot mottagarens egna, säger Sandra Lindstedt Ingemansson.

Bild på lunga. BIldkälla: Darcy Wagner
Bild på lunga som rensats på celler, och där nu patientens celler ska sättas in istället. Bildkälla: Darcy Wagner

Ännu så länge kan detta endast utföras på mindre bitar av en lunga. Målet är att i framtiden kunna göra detta på hela lungor. Personapassningen kan då kanske lösa problemet med avstötning.

Sandra jobbar med ytterligare ett forskningsprojekt som syftar till att upptäcka avstötning tidigare. Idag upptäcks den oftast när patienten redan tappat en stor del av sin lungfunktion.

Se dokumentären på Vetenskapens värld och SVT Play

Dokumentären "Organ på väg" släpps för åtkomst på SVT Play på söndag 22 september och visas i Vetenskapens värld på måndag den 23 september.

På tisdag den 24 september visar SVT en dokumentär där tittarna får följa en av alla dem som står på väntelistan för organdonation.

Båda filmerna är gjorda av Lisa Wahlbom.

Agata Garpenlind

Senaste nyheter

2020-07-10

Ny lovande behandling använder smarta nanopartiklar för att angripa lungcancer

Ny lovande behandling använder smarta nanopartiklar för att angripa lungcancer
2020-06-29

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning
2020-06-25

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom
2020-06-24

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet
2020-06-23

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap