Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Grattis Kristina Sundquist

I veckan publicerade tidskriften Fokus en rankning över de forskare i Sverige som citerats flitigast i internationella tidskrifter. Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och verksamhetschef vid Centrum för Primärvårdsforskning, är den forskare vid universitetet som har flest citeringar inom området medicin och livsvetenskap och den sjunde mest citerade på 100-i-topplistan över Sveriges mest citerade medicinforskare.
bild på Kristina Sundquist. Foto: Johan Bävman
Kristina Sundquist. Foto: Johan Bävman

Hennes forskningsfokus är inriktat på att studera hälsa och livsstil i befolkningen och inte minst bland utsatta grupper i samhället. Forskningen bedrivs genom att kombinera avancerade registerstudier av olika sjukdomsdiagnoser, experimentella studier och kliniska studier i primärvården där hon också är verksam distriktsläkare. Detta gör hon inom ramen för Centrum för Primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, vars mål är att bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning med primärvården som bas.

Grattis Kristina, du är en av Sveriges mest citerade forskare inom området medicin och livsvetenskaper. Visste du om det och hur känns det?

Nej, jag visste inte om det. Min syster ringde igår kväll efter att ha läst det i tidningen. Det känns väldigt roligt.

Kan du förklara vad det är i din forskning som gör att den röner så stort intresse bland forskarkollegor?

– Jag tror att det är bredden i min forskning där vi på Centrum för Primärvårdsforskning tar ett helhetsgrepp för att sätta in de olika sjukdomsdiagnoserna i ett sammanhang, t.ex. från bostadsområde till familjeförhållanden men även olika proteiner och gener som kan vara inblandade i uppkomsten av sjukdom. Allt detta finns på samma plattform och den gemensamma satsningen från både Region Skåne och Lunds universitet att skapa detta unika centrum har gett resultat. 

Vad arbetar du med för forskningsprojekt just nu?

Åh, det är många! Fråga hellre vad jag inte arbetar med! Skämt åsido, just nu arbetar jag med flera stora projekt, t.ex. faktorer som kan skydda från suicid hos missbrukare, följderna av för tidig födsel, främjande av integration hos invandrare, biomarkörer vid hjärtkärlsjukdomar och cancer samt ett nytt kliniskt projekt där vi vill förbättra diagnostik och behandling av hjärtsvikt,

Flera andra forskare vid Medicinska fakulteten finns också med på listan över de 100 mest rankade inom medicin och livsvetenskaper, men även på 100-i-topp-listan för Food Sceince & jordbruk med Catharina Svanborg och listan över mest citerade inom Psykologi & pedagogik med Susanne Iwarsson för att nämna några.

Hela listan finner du här: https://www.fokus.se/wp-content/uploads/2019/10/Forskarlistor_100-i-topp.pdf

Kort om rankingen:
Tidskriften Fokus har rankat Sveriges 100 mest citerade forskare inom  respektive ämnesområde: humaniora, samhällsvetenskap, psykologi och pedagogik, food science och jordbruk, matematik och teknik, miljövetenskap och grön biologi, medicin och livsvetenskap samt fysik och teknik.
Rankingen utgår från en sammanräkning av alla publikationer och citeringar från närmare 20 000 internationella, vetenskapliga tidskrifter mellan 2012 och 2015, men med citeringar räknade fram till och med år 2017 och samlade i den internationella databasen Web of science. Artiklarna genererar poäng utifrån hur "starka" artiklarna är, det vill säga hur de används av forskare i internationella tidskrifter. Artiklar som citeras många gånger över perioden ger fler poäng. Systemet används delvis även vid fördelning av forskningsanslag till de olika universiteten.

Källa: Fokus

Katrin Ståhl

Senaste nyheter

2020-02-19

Fakultetens forskarutbildning ackrediterad

Fakultetens forskarutbildning ackrediterad
2020-02-14

Spelberoende, nätbaserade högriskspel och skuldsättning

Spelberoende, nätbaserade högriskspel och skuldsättning
2020-02-14

Njurfunktion och benskörhet på äldre dar

Njurfunktion och benskörhet på äldre dar
2020-02-12

Ju mer socker desto färre vitaminer

Ju mer socker desto färre vitaminer
2020-02-07

Sällsynta cancerkloner upptäckta i akut myeloisk leukemi, AML

Sällsynta cancerkloner upptäckta i akut myeloisk leukemi, AML