Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se Medarbetarwebben: www.medarbetarwebben.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,seMedarbetarwebben:www.medarbetarwebben.lu.se
Du är här

Fakultetens forskarutbildning ackrediterad

Orpheus är ett europeiskt nätverk som har åtagit sig att utveckla och sprida bästa praxis samt främja harmonisering inom forskarutbildning inom biomedicin och hälsovetenskap. Nätverket genomför utvärderingar för att säkerställa kvaliteten inom forskarutbildningar. Hittills har 10 europeiska medicinska fakulteter blivit ackrediterade, bland annat Köpenhamns universitet och Karolinska institutet. Den 14 februari kom beskedet att även forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten Lunds universitet blir ackrediterad.

– Med Orpheus kvalitetsstämpel kommer Medicinska fakulteten att bli en ännu mer attraktiv plats för studenter som söker en doktorandplats. Ackrediteringen är även en viktig del i fakultetens interna kvalitetsarbete, säger vicedekan Heiko Herwald som var en av de som tog initiativ till att sätta igår arbetet med att få ackreditering.

Ett av målen för Orpheus är att påverka beslutsfattare på nationell och internationell nivå för att uppnå samma höga standard på forskarutbildningen i hela Europa. Det är något vi står bakom. Vi tror att det kommer att öka mobiliteten för studenter som söker doktoranplats, säger Heiko Herwald.

Porträttfoto på Heiko Herwald
Heiko Herwald, foto Kennet Ruona

Ackrediteringen har skett i två steg, både en självutvärdering och ett platsbesök av fyra granskare. Granskarna bedömde att Medicinska fakultetens forskarutbildning håller hög kvalitet och har även gett fakulteten återkoppling på områden att utveckla vidare inom forskarutbildningen. Det gäller bland annat att förbättra internationaliseringen, bevaka genomströmningen av doktorander och följa deras fortsatta karriär efter disputation.

Vi kommer att bli mer proaktiva avseende internationella samarbeten i forskarutbildningen, inte minst vad gäller att identifiera potentiella partneruniversitet för dubbla doktorsexamina. Vi kommer också att främja möjligheterna till kortare vistelser vid utländska forskningslaboratorier och sjukhus inom ramen för såväl heltids- som deltidsstudier, kommenterar vicedekan Karin Jirström, som sedan årsskiftet ansvarar för fakultetens forskarutbildning.

–  Vi har redan påbörjat ett arbete med att stärka examinationen av doktorander, vilket bland annat innefattar införandet av en mer kontinuerlig avstämning av progressionen i avhandlingsarbetet. Vi kommer även att påbörja ett arbete med uppföljning av våra alumner, avslutar Karin Jirström.

Porträttfoto på Karin Jirström
Karin Jirström, foto Kennet Ruona

Orpheus står för “Organisation of PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System”

Läs mer om organisationen på deras webbplats

 

Senaste nyheter

2020-03-31

Universitetet snabbutbildar sjuksköterskor

Universitetet snabbutbildar sjuksköterskor
2020-03-31

ERC Advanced Grant till Olle Melander

ERC Advanced Grant till Olle Melander
2020-03-30

Nytt stort medicinpris till Alzheimerforskare

Nytt stort medicinpris till Alzheimerforskare
2020-03-30

Covid-19: Matchmaking ska mildra konsekvenserna för forskningen

Covid-19: Matchmaking ska mildra konsekvenserna för forskningen
2020-03-27

God behandling med artrosskola – men varannan patient blir utan

God behandling med artrosskola – men varannan patient blir utan