Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

Covid-19-behandling söks i studier på human lungvävnadsmodell

Det är stora variationer mellan olika arters lungor, vilket begränsar möjligheten att studera hur en covid-19-infekterad lunga svarar på olika läkemedel. Det hoppas Darcy Wagner nu lösa med hjälp av en human lungvävnadsmodell.
Foto på Darcy Wagner framför en akutmottagning
Darcy Wagner leder ett av projekten som fått stöd av SciLifeLab tillsammans Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Foto: Agata Garpendlind

SARS-CoV-2 infekterar cellerna i luftvägarna, via de så kallade ACE-receptorerna. De humana lungorna skiljer sig mycket åt från andra arter, vilket försvårar när forskare vill sätta upp modeller för att studera hur en infekterad lunga svarar på olika läkemedel.
– Detta blir extra tydligt när det gäller zoonosvirus, alltså ett virus som överförts från djur till människa, som SARS-CoV-2. Viruset kan vara helt passivt i en djurart, men infektera människans lungor. Vi behöver förstå mer om vad som sker i human lungvävnad och i receptorerna, och för det behövs humana modeller, säger Darcy Wagner, WCMM-forskare vid Lungbioengineering och regeneration vid Lunds universitet.

Med stödet från SciLifeLab ska Darcy Wagner med kollegor utveckla en modell där de i labbet låter viruset infektera human lungvävnad för att därefter studera det över tid i upp till två veckors tid. Modellen som ska tas fram bygger även på att forskarna fryser ner vävnaden så att den kan användas precis då den behövs. Till exempel i början av eventuella framtida pandemier, för att i ett tidigt skede kunna förstå sjukdomen, ta fram anpassade läkemedel så som vaccin och immunmodulerande läkemedel och på så sätt stoppa sjukdomen i en tidig fas.

Darcy Wagner har tidigare tagit fram flertalet likande modeller och har stor erfarenhet inom området.

– Vi kommer att använda tekniker, som proteomics, som gör det möjligt att samtidigt studera 10 000-tals molekyler, proteiner, metaboliter och receptorer i lungvävnaden. Detta är kraftfullt när vi, som nu, inte vet exakt vad vi letar efter. Vi vill också studera vilka genetiska förändringar som uppstår i lungvävnaden vid covid-19.
En viktig del i forskningen är att göra resultaten tillgängliga för andra forskare så snabbt som möjligt, för att andra ska kunna undersöka möjliga behandlingar.

Forskare:

Darcy Wagner, docent och forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds universitet (WCMM LU) Lungbioengineering och regeneration (ansvarig). Lena Uller, professor och forskare vid respiratorisk immunofarmakologi. Sandra Lindstedt Ingemansson, docent och klinisk forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Lunds universitet (WCMM LU), överläkare i thoraxkirurgi SUS i Lund.

SciLifeLab - covid-19

SciLifeLab har tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under våren lanserat ett omfattande nationellt program med 67 forskningsprojekt kring covid-19. Syftet är att bekämpa coronapandemin och sammanlagt får projekten dela på 50 miljoner kronor. Vid Lunds universitet har sex forskningsprojekt fått del av anslaget. Detta är ett av projekten, kallat "Human precision cut lung slices as an ex vivo model for studying SARS-CoV-2 infection and identifying potential therapies".
Läs mer om övriga projekt.

 

Senaste nyheter

2020-06-29

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning

Förskolebarn tipsar forskare om coronaforskning
2020-06-25

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom

Ny forskning banar vägen för att utveckla behandlingar som kan bromsa Alzheimers sjukdom
2020-06-24

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet

Kraftig ökning av hudcancer sedan 1960-talet
2020-06-23

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap

Föräldraförberedelse - för ett tryggare föräldraskap
2020-06-22

Färdplan för precisionsmedicin i diabetesvården

Färdplan för precisionsmedicin i diabetesvården