Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Till studenter och medarbetare: För uppdaterad information om coronaviruset, se www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandetTillstudenterochmedarbetare:Föruppdateradinformationomcoronaviruset,sewww.lu.se
Du är här

App hjälper att halvera smärta vid artros

Genom att dagligen under 6 månader göra några enkla fysiska övningar och få information om sin sjukdom kunde 500 patienter med artros i genomsnitt nästan halvera sin smärta och förbättra sin fysiska funktion. Till sin hjälp använde de en nyutvecklad mobilapp.
bild på forskaren Håkan Nero
Håkan Nero. Foto: Olle Dahlbäck.

– Vi förväntade oss att patienterna skulle bli bättre, men inte att de skulle bli så bra. Det visar att det går utmärkt att behandla kronisk sjukdom som artros med hjälp av digital teknik, säger forskaren och fysioterapeuten Håkan Nero vid Lunds universitet.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE och är på sitt sätt unik då forskarna följt patienterna med artros under en längre tid, en del av dem upp till 1 år.

– Vad vi känner till har ingen studie tidigare följt patienter med artros som kontinuerligt behandlat sig själva och rapporterat in sina resultat av övningarna upp till ett år. Det finns liknande studier i USA, men då handlar det om patienter med typ 2-diabetes.

I studien ingick 500 patienter från hela landet med en majoritet av kvinnor runt 60 år och med en viss övervikt (ett genomsnittligt BMI på 28 för dem med knäartros och 27 för de med höftartros). Samtliga hade artros i knä eller höft. Vid studiens start fick de fylla i ett hälsoformulär, en procedur som de sedan fick upprepa var tredje månad. Under testperioden fick de sju dagar i veckan via en app i sin mobil ta del av nya övningar och lektioner om artros.

– Det handlar om två till tre övningar om dagen för att stärka muskulaturen kring det drabbade området. Övningar som tar fem till tio minuter.

Varje vecka fick patienterna sedan via nätet rapportera den smärta de upplevde och varannan vecka testa sin fysiska funktion.

– Efter 6 månader upplevde de i genomsnitt nästan en halverad smärta och den fysiska rörligheten hade förbättrats med i genomsnitt 43 procent för hela gruppen. Resultaten såg lika bra ut hos de som fortsatt programmet i upp till ett år. Normalt brukar artros i höften vara svårare att behandla, men i vår studie såg vi ingen skillnad mellan knä och höft, inte heller mellan kön eller olika åldrar, säger Håkan Nero.

Artros ger värk i leder och är den vanligast förekommande ledsjukdomen i världen. Sjukdomen kommer ofta smygande och vanligast är att man får ont i knä, höftleder, fingrar och fötter. Den kan drabba alla, men förekomsten är vanligare ju äldre vi blir. I Sverige uppskattas var fjärde person över 45 år ha artros. Handledd träning och utbildning, tillsammans med daglig fysisk aktivitet är rekommenderat för att lindra besvären.

 – Fysisk aktivitet är bra både för att förebygga artros och att lindra besvären när de väl uppkommit. En del patienter med artros föredrar kanske att träna traditionellt på en klinik, men resultaten i studien tycker jag visar att det går att träna med framgång även med hjälp av digital teknik. En app i mobilen är ju lättillgänglig och en fördel för exempelvis människor som bor i glesbygden.

Studien har finansierats med stöd av Vinnova och Stiftelsen för bistånd åt Rörelsehindrade i Skåne.

Publikation i PLOS ONE

Improving osteoarthritis care by digital means - Effects of a digital self-management program after 24- or 48-weeks of treatment
Leif Dahlberg, Andrea Dell’Isola, Stefan Lohmander, Håkan Nero
PLOS ONE, 4 mars 2020,
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229783

Deklaration av bindningar
Grundbehandling av artros via en app drivs av företaget Joint Academy.
Bakom forskningen och den vetenskapliga artikeln om denna behandling står forskare vid Lunds universitet; Håkan Nero och Stefan Lohmander är deltidskonsulter på Joint Academy. Leif Dahlberg är medicinsk chef vid Joint Academy.

Artros – en biomekanisk åkomma

I de allra flesta fall av artros kan orsaken härledas till mekanisk påverkan på leden. Vid allvarlig skada i ungdomen, exempelvis korsbands- eller meniskskador finns ökad risk för artros. Likaså vid medfödda förändringar i höftleden påverkas mekaniken i leden.

Med ökande ålder förändras relationen mellan vikt och musklernas förmåga att avlasta leden. När mekaniken i leden under lång tid har förändrats då överväger den ogynnsamma mekaniken i leden alla andra faktorer som kan orsaka progress av sjukdomen Fortfarande saknas bevis för att den inflammation som kan uppkomma på grund av ogynnsam mekanik i leden kan leda till att förvärra strukturella skador i en redan drabbad led. Behandlingar som korrigerar den ogynnsamma mekaniken har i åtskilliga studier visat på långvariga goda effekter på smärta och ledfunktion jämfört med behandlingar som undertrycker inflammation vilka endast har tillfälliga effekter. Således påverkar ledspecifik muskelträning de ökade fysiska krafterna som orsakar skador på en led. Samtidigt stimulerar måttlig belastning och rörelse att brosket (ledytan) bildar nya byggstenar.
Källa: Håkan Nero,
Ref: Felson D. Osteoarthritis Cartilage. 2013 Jan; 21(1): 10–15.

2012 Oct 4. doi: 10.1016/j.joca.2012.09.012

Senaste nyheter

2020-08-13

Miljoner att spara om artros behandlas via app

Miljoner att spara om artros behandlas via app
2020-08-12

Sträng diet förklarar fetmakirurgins magi

Sträng diet förklarar fetmakirurgins magi
2020-08-11

Nytt och säkert snabbtest för antikroppar mot covid-19

Nytt och säkert snabbtest för antikroppar mot covid-19
2020-08-10

​Miljonanslag från Michael J. Fox Foundation för att ställa bättre diagnos vid Parkinson

​Miljonanslag från Michael J. Fox Foundation för att ställa bättre diagnos vid Parkinson
2020-07-28

Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder

Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder